top of page
IMG_6052_edited.jpg

LIFE TRANSFORMING

Terug op je pad

Het fundament waarop we ons leven bouwen zit verankerd in ons basischakra.   Is dat fundament niet stevig, dan loop je vroeg of laat vast in je leven. Je wilt wel, maar je komt niet verder.  Geraak jij niet vooruit in het leven, dan is het life transforming traject misschien iets voor jou.

Wanneer ons leven louter wordt ingevuld op basis van ‘verstandelijke’ keuzes is het mogelijk dat we van ons zielenpad afdwalen.

Bevangen door blind verlangen, jaloezie, angst, macht en eergevoel, wordt de verbinding tussen lichaam en ziel voor korte of lange periode geblokkeerd en krijg je het gevoel vast te lopen in het leven.  Je ziet geen uitweg meer, weet niet meer zo goed hoe en met wie het verder moet.  Je bent vergeten wat je als ziel hier kwam doen in dit leven.

Met behulp van een serie kosmische schijfbehandelingen kan je de ziel losmaken van deze problematiek en haar terugvoeren naar zichzelf.  De kosmische energie die via de schijf wordt ingebracht zal al datgene wat niet bij de ziel past verassen en oude waarden en overtuigingen die je niet langer dienen loslaten.  Hierdoor kan de oorzaak en symptomen van vele klachten en jarenlange blokkades verdwijnen.

Het brengt een proces op gang waardoor oude situaties worden getransformeerd en je weer met jezelf in het reine komt. Dit is een proces waarbij je heel veel emoties en restanten uit het verleden kunt opruimen. De kosmische schijf versnelt het proces en maakt ruimte voor verandering, nieuwe ontwikkelingen en vooruitgang in je leven. Je gaat positiever denken, emoties nemen af en maken plaats voor dieper voelen.   Vanuit dat gevoel zal men wéten wat goed is en welke keuzes gemaakt dienen te worden.

Deze regressiemethode brengt je terug op het pad dat je als ziel hebt gekozen (invulling karmische opdracht | reïncarnatieopdracht).

Kosmische schijfbehandelingen ruimen de basis van al je energiecentra (basischakra) in je lichaam op.  Onverwerkt karma, pijn, ziekte en zielsverdriet in het basischakra kunnen je genezing, je persoonlijke groei & ontwikkeling en de invulling van je karma remmen of verhinderen. De kosmische schijf deponeert een hoog spirituele en zeer krachtige energie via het basischakra in je lichaam.  Elke cel, vezel, spier, chakra, meridiaan wordt verzadigd met deze energie die liefdevol doch eisend, transformerend en corrigerend werkt, maar nooit pijnlijk of negatief.

 

De behandeling brengt je ziel in regressie, terug naar het moment dat de karmische keuze van dit leven werd gemaakt en herinnert de ziel eraan opdat de karmische keuze kan worden ingevuld en uitgewerkt.  De regressietherapie werkt corrigerend naar ziel én bewustzijn: de ziel zal vanuit zichzelf tot omvorming en transformatie moeten komen en het bewustzijn wordt opgetild naar een hoger niveau.   

 

Deze therapie verschilt van andere regressiemethodes:

- de behandeling gebeurt bij volledig bewustzijn (je wordt niet in trance gebracht)

- de regressie is enkel naar dit leven (geen regressie naar vorige levens) 


De losgemaakte energie eist van de cliënt om zijn problemen aan te pakken en voor zichzelf te gaan kiezen.   Dit kan mogelijks leiden tot een ommezwaai in het leven van de cliënt  (werk, relatie, omgeving).  Wanneer bepaalde situaties in het leven van de cliënt plots té intens worden zal rust worden ingebouwd om de gelegenheid te bieden de emoties te doorvoelen en te verwerken.  

Je wordt terug op je zielspad gebracht en elke daaropvolgende stap is een stap op het juiste pad.

Wil je niet langer vastzitten aan (onverwerkte) relatieproblemen, geld- of andere problemen, ziektes en angsten die in het lichaam zijn verankerd?

Wil je je niet langer machteloos, ontevreden en gefrustreerd voelen en het gevoel hebben dat je jezelf bent kwijtgeraakt? 

Wil jij de weg vrijmaken voor groei, genezing & ontwikkeling?

HERKEN JE DIT?

  • Voortdurende strijd om te overleven?

  • Gevoel niet vooruit te raken in het leven?

  • Last van langdurig vastzittende ziektes?

TRAJECT

Dit traject is een bewust engagement om een koersverandering in je leven aan te brengen | er is een drijfveer om te veranderen.  Het traject behoort helemaal volbracht te worden om je als ziel niet vast te zetten in je evolutie.  

Het traject omvat 15  sessies van 150 min en duurt ongeveer 6 maand omdat geen mens in staat is om na één behandeling 180 graden zijn leven te veranderen.  Je hebt meerdere behandelingen alsook meer dan een paar weken de tijd nodig om de koersverandering vanuit de ziel, als mens ook helemaal tot stand te kunnen brengen.  

 

Het traject start met een kennismakingsgesprek en 3 sessies waarin aura-, chakra-, meridiaanbehandelingen worden ingezet om de aura te reinigen en te versterken, blokkades in het zenuwstelsel op te heffen, het bewustzijn te openen en  de ziel in harmonie te brengen met het lichaam.

Vervolgens vinden er 10 sessies met de kosmische schijf plaats, aangevuld met kosmische massages.  Het traject wordt afgesloten met een evaluatie- en een integratiesessie (2) om de effecten van de cyclus in het lichaam te integreren er ervoor te zorgen dat spanningen zich niet snel opnieuw vastzetten in het lichaam.  De eerste 4 schijfbehandelingen vinden wekelijks plaats, nadien wordt de tijd tussen de verschillende schijfbehandelingen opgebouwd zodat je kan wennen aan een vernieuwd bewustzijn en de gelegenheid krijgt te transformeren.

De cyclus schijfbehandelingen werkt nog 18 maanden door, om je de gelegenheid te bieden je leven echt een andere wending te geven en keuzes te maken vanuit de ziel.  

WAT MAG JE VERWACHTEN?

Je ziel krijgt de ruimte om vanuit zichzelf tot omvorming en transformatie te komen.  Door terug goed in je basis te zitten ontstaat zelfverzekerdheid die je helpt bij het opbouwen  van een nieuwe toekomst waarin het zelf gekozen karma, zonder remmende ziektes en/of emoties zal worden ingevuld.

Je voelt je ‘steviger’ als persoonlijkheid, je ‘Ja’ is (nog meer) een bewuste en weloverwogen ‘Ja’ en je ‘Nee’, een ‘Nee’. Je krijgt een heldere kijk op jezelf, maar ook op anderen en kunt beter onderscheiden wat ‘van jou’ is en wat ‘van de ander’ is. Dat is heel belangrijk wanneer je je eigen  keuzes wilt (gaan) maken en beslissingen wilt nemen. Je wordt niet meer zo emotioneel ‘geraakt’ en makkelijk uit balans gebracht, zonder dat je daardoor een gevoelloos en hard mens wordt, wel een consequent mens, die ergens voor gaat en staat! Je wordt duidelijker in wat je wel en niet wilt. Kortom je wordt meer dan ooit jezelf en dat straal je ook uit!

bottom of page