top of page

MALVA
THERAPIE

 

 

 

Een lichaamsgerichte | energetische therapie die zowel de fysieke, mentale, emotionele, energetische als zielkundige laag raakt.

Anker 1

Malvatherapie focust op de fundamentele energiebronnen in ons leven om de levenskwaliteit te verbeteren.   Het beschouwt de mens als een individu met een lichaam, geest en ziel waarin een verscheidenheid aan ervaringen ligt opgeslagen.   Het kijkt verder dan de fysieke aspecten van gezondheid en ziekte en onderzoekt de achterliggende psychosociale,  energetische en zielkundige oorzaken

Deze holistische manier van kijken komt terug in de diverse behandelingen.  Er wordt niet enkel gewerkt aan het verminderen van de kwaal of het ziektebeeld door het opheffen van blokkades, maar ook aan het verwerven van inzicht in het ontstaan en de instandhouding ervan. 
 
Het vertrouwen op de innerlijke wijsheid en het zelfgenezend vermogen van het lichaam worden hierbij aangesproken en gestimuleerd.   De therapie versterkt de innerlijke kracht, die het natuurlijke evenwicht van lichaam, ziel en geest zo optimaal mogelijk probeert te houden. 
 
Genezing komt van binnenuit en komt tot stand wanneer de cliënt de kracht in zichzelf heeft hervonden om zijn denkpatronen & gedrag te onderzoeken, te begrijpen en te transformeren.
 
Malva-therapie is  een complementaire, geheel natuurlijke geneeswijze waarbij energie wordt overgedragen aan de cliënt.  Het kan worden ingezet bij zowel kinderen als volwassen in het creëren van gezondheid en welzijn.

BEHANDELMETHODEN

HAPTONOMIE | CHAKRANOMIE | AURATHERAPIE | MERIDIAANBEHANDELINGEN | MASSAGES | EDELSTEEN-KRUIDEN-LICHTTHERAPIE | REGRESSIETHERAPIE | ANKH & KOSMISCHE SCHIJF | ZIELKUNDIGE BEHANDELINGEN

  • Haptonomie is de basis van energetische therapie.  De client wordt uitgenodigd tot voelen.  Hij leert voelen dat wat er om hem heen gebeurt invloed op hem heeft en ontdekt hoe hij naar zichzelf kan luisteren, wat het lichaam hem vertelt en hoe hij daarmee kan omgaan.

 

  • Chakranomie: Een chakra is een energiecentrum dat energie opvangt, opslaat en via de meridianen verdeelt.  Chakra’s oefenen invloed uit op de organen, de psyche, het bewegingsstelsel, het zenuwstelsel, het endocriene stelsel, het gedrag en de daaraan gekoppelde emotionele uitingen.  Een energietekort in een bepaald chakra kan een verstoring in de gehele energie doorstroming van het lichaam geven en leiden tot lichamelijke en/of psychische klachten.  Door te magnetiseren en te werken met kleuren en geluid kan in een Malva behandeling de werking van een chakra geremd of versterkt worden zodat het evenwicht kan worden hersteld.
     

  • Auratherapie:  De aura is een krachtveld, bestaand uit ectoplasma en magnetisme afkomstig van de ziel, dat ons fysieke lichaam omhult. De aura is opgebouwd uit verschillende lagen en geeft ons bescherming tegen invloeden van buitenaf vb. trillingen van moderne communicatiemiddelen, maar ook trillingen die mensen naar je uitzenden via positieve of negatieve gedachten.  (Emotionele) veranderingen, angst, ziekte, stress,  medicijn-, drugs- en alcoholgebruik onttrekken veel energie aan de aura en geven een restverwerking in de aura.  Malva-aurabehandelingen kunnen worden ingezet om: de aura te ontkrampen | te reinigen | te versterken | te harmoniseren.
     

  • Meridianen: zijn symmetrische energiebanen, met zowel een stoffelijke als een geestelijke component, waarlangs levensenergie - Qi - vrijelijk kan stromen.  Meridianen worden beïnvloed door alles waar we in ons dagelijks leven mee te maken hebben: voeding, slaap, beweging, stress en emoties.  Een disbalans in de energiedoorstroming (te veel, te weinig, stagnatie) alsook een onevenwicht tussen de Yin (vrouwelijke) en Yang (mannelijke) meridianen  beïnvloedt het hele lichaam en kunnen allerlei klachten tot gevolg hebben op lichamelijk, geestelijk en spiritueel vlak.   Malva-meridiaanbehandelingen kunnen oa worden ingezet om: de verstoorde energiecirculatie te herstellen | geblokkeerde zenuwimpulsen vrij te maken | het natuurlijke immuunsysteem te activeren | helpen de ziel in harmonie te brengen met het stoffelijke lichaam |  bewustzijn en geestelijke gaven te ontwikkelen.

behandelmethoden
bottom of page